Hakkımızda

Hakkımızda

Kibar Enerji Dağıtım San. A.Ş. 15.11.2011 tarihinde, Türkiye Enerji Piyasası'nda doğal gazın ithalat ve toptan satışını yapmak üzere, Kibar Holding bünyesinde kurulmuştur. Kibar Enerji, 2012 yılında Batı Hattı Kontrat devri kapsamında, yıllık 1 milyar m3 doğal gaz alım kontratını devralmış ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Doğal Gaz'ın ithalat ve toptan satışını yapmaya hak kazanmıştır. Kibar Enerji, özel sektörün artan oranda rol aldığı liberalleşen Türkiye Enerji Piyasası'nın önde gelen oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir.

Yurt içinden ve/veya dışından doğal gaz satın alarak ülkenin doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, doğal gaz pazarının oluşmasında ülke çıkarlarına uygun rol almak, doğal gazın depolanması için gerekli faaliyetleri yürütmek, Türkiye Enerji Piyasası'nda arz güvenliği ve kaynak çeşitliği imkanları yaratacak fırsatları değerlendirmek, yeni iş ve yatırım fırsatlarını hayata geçirmek için gereken aksiyonları almak ana hedeflerimiz arasındadır.