Ücret ve Yan Haklar

Ücret Ve Yan Haklar

  • Kibar Enerji' de hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme sistemi esas alınmıştır.
  • Uzman ve üstü seviyelerdeki çalışanlar için HAY iş değerleme ve kademelendirme sistemi kullanılmaktadır. Ücret Politikaları ise her yıl ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçirilmektedir.
  • Ücretlendirme sistemi, yılda 12 maaş ve 4 maaş ikramiye olmak üzere toplam 16 brüt maaş şeklinde uygulanmakta olup, yılda bir defa ücret değerlendirmesi yapılmaktadır.
  • Kibar Enerji`de ücrete ek olarak, ilgili dönemdeki şirket performansına bağlı olarak prim sistemi, özel sağlık sigortası, yol yardımı, yemek kartı, bayram yardımı gibi çeşitli yan haklar uygulanmaktadır.