Mevzuat

  • 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
  • Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
  • Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri